نحوه رسوب زدایی پکیج

پکیج دیواری با گرم کردن آب و تبخیر آن باعث ایجاد گرمایش ساختمان می شود با این حال با وجود رسوب داخل مبدل پکیج و رادیاتور شوفاژ آب مرتبا سرد می شود که باید عمل رسوب زدایی را انجام دهید .

 دو روش برای رسوب زدایی شرح می دهیم که روش اول توسط افراد متخصص و کارآمد انجام می شود اما در روش دوم حتی خود شما هم می توانید رسوب زدایی پکیج را انجام دهید.

خوب گرم نشدن آب و رادیاتور شوفاژ، تق تق کردن پکیج، روشن شدن نشانگر ارور ۴۰،۷۰،۸۰ و همچنین بالا رفتن فشار پکیج از علائم وجود رسوب داخل پکیج است که باید هرچه سریعتر رسوب زدایی پکیج انجام شود شما می توانید با خواندن این مقاله رسوب زدایی را انجام دهید یا کار را به افراد متخصص شرکت تاسیسات فنی تهران بسپارید تنها کافیست با شماره تلفن ۰۹۱۹۲۹۳۵۸۵۰ تماس بگیرید.

 • روش اول رسوب زدایی پکیج توسط افراد متخصص

توجه داشته باشید که شیر رفت رادیاتورها را حتما ببندید تا تنها آبپکیج خالی شود.

 1. اولین قدم قطع کردن برق و گاز است.
 2. کاور پکیج را باز کنید.
 3. شیر ورودی دستگاه را ببندید
 4. شیر پرکن پکیج را باز کنید.
 5. یکی از شیرهای آب گرم ترجیحا دستشویی را باز کنید.
 6. پس از انجام مراحل بالا حال نوبت باز کردن مبدل پکیج است که توسط دو پیچ آلن به بدنه پکیج متصل شده است.
 7. مبدل پکیج را با پمپ شستشوی مبدل می توانید رسوب زدایی کنید.

نحوه رسوب زدایی پکیج با پمپ شستشوی مبدل

بهترین ماده برای مبدل هایی که رسوب زیاد ندارند جوهر نمک است ولی اسید رقیق نیز توصیه می شود.

 • با باز کردن مبدل پکیج می توانید مبدل اولیه و ثانویه را شستشو دهید.
 • یک سر لوله پمپ را به ورودی مبدل و سر دیگر را به خروجی اتصال داده وصل کنید.
 • بهتر است که پمپ را داخل تشت آبی قرار دهید.
 • مواد شوینده را داخل تشت آبی قرار دهید.
 • فرایند شستشو به مدت ۱۵ دقیقه ادامه دهید.
 • بعد از ۱۵ تا ۲۰ دقیقه مبدل را از پمپ باز کنید و با فشار زیاد آب شستشو دهید.
 • معمولا اگر رسوب زیادی در مبدل تولید نشده باشد مبدل رسوب زدایی می شود.
 • در صورت تمیز نشدن مبدل با اسید یا جوهر نمک با ضربه زدن به مبدل ثانویه رسوب زدایی انجام دهید.

ضربه زدن به مبدل ثانویه باید انجام شود و به هیچ عنوان برای شستشوی مبدل اولیه اقدام به ضربه زدن به مبدل نکنید چون راحت سوراخ می شود.

اسید-شویی-مبدل-پکیج-۳۰۰x117

نحوه جرم گیری و رسوب زدایی پکیج به روش دوم

در این روش بدون نیاز به داشتن پمپشستشوی مبدل پکیج و همچنین نیاز به حضور افراد کارآمد و متخصص می توانید این کاررا انجام دهید.

هنگام رسوب زدایی پکیج و شستشوی مبدل ممکن است با ریختن اسید داخل مبدل به بیرون پاشیده شود پس حتما از عینک ایمنی استفاده کنید.

 • برقو گاز را قطع کنید.
 • کاورپکیج را باز کنید.
 • شیرورودی دستگاه را ببندید
 • شیرپرکن را باز کنید.
 • شیرآب گرم دستشویی باز کنید.
 • اکنونمبدل اولیه یا مبدل ثانویه را باز کنید. دقت کنید که باید هم لوله ها و هم پیچمبدل را باز کنید و مبدل را از دستگاه خارج کنید.
 • مبدلرا داخل تشت قرار دهید و تا وسط مبدل درون آب قرار دهید.
 • بااستفاده از قیف از یک سمت اسید یا جوهر نمک داخل مبدل بریزید.
 • اسیدرا باید آرام آرام بریزد تا از سمت دیگر مبدل اسید بیرون بزند.
 • اینکار را تا زمانی ادامه دهید که اسید به راحتی از دهانه مبدل خارج شود و تمامیرسوبات حذف شوند.
 • پساز اتمام کار با فشار آب مبدل را شستشو دهید.
 • دراین روش هم اگر مبدل ثانویه تمیز نشد می توانید آن را حرارت داده و به آرامی باضربه چکش رسوبات را جدا کنید.