مقایسه رسوب زدایی اسید شویی خنثی سازی و تمیز کردن

اصطلاحات «رسوبزدایی»، « اسیدشویی » و «خنثی سازی» معمولاً اشتباه می شوند، اما هر کدام فرایند متمایزی دارند. در نتیجه فهم دقیق تفاوتهای تأثیر هر یک از این فرایندها بر روی سطوح استنلس استیل بسیار مهم است.

رسوب زدایی

رسوب زدایی، زدودن پوسته ضخیم و مرئی اکسید از سطح استیل است که معمولاً رنگ آن خاکستری تیره است. این فرایند به طور معمولی هنگام تولید استیل در کارخانه و قبل از تحویل آن انجام می شود. رسوب زدایی کارخانه معمولا در یک فرایند دو مرحله ای انجام می شود، به این صورت که اول به صورت مکانیکی رسوبات موجود بر سطح ست شده و سپس از سطح فلز برداشته می شوند. سپس سطح فلز اسیدشویی می شود تا لایه فلزی که درست زیر رسوب تشکیل شده، برداشته شود. این مرحله از فرایند هم البته باید به عنوان یک

فرایند جدا در نظر گرفته شود. اگرچه ممکن است مقدار ناچیز رسوب در بخش های متأثر از حرارت در دمای بالا حین جوش یا فرایندهای حرارتی بر بخشیهایی از قطعات ساخته شده استنلسی استیل به وجود اید، اما معمولا عملیات رسوبزدایی مجدد ضروری نیست.

لایه مات و خاکستری باقی مانده بر محصولات حرارت دیده کارخانه بر اثر رسوب زدایی و اسید شویی رسوبات سست شده باعث خشن شدن سطح می گردند. بر سطوح استنلس استیل رسوب خاکستری سیاه رنگی در طول شکل دهی و نورد کردن تشکیل می شود. این اکسید سخت به وسیله رسوب زدایی در کارخانه استیل برداشته میشود .

اسید شویی

اسیدشویی، زدودن لایه نازک فلزی از روی سطح استنلس استیل است. معمولاً مخلوطی از اسید نیتریک و اسید هیدرفلوریک جهت اسیدشویی استنلس استیل بکار گرفته می شود. اسیدشویی فرآیندی است که برای برداشتن لایه های تغییر رنگ یافته ناشی از حرارت جوشی که میزان کروم آن کاهش یافته است از سطح قطعه کار شده، بکار میرود.

رسوب زدایی و خنثی سازی

خنثی سازی

خنثی سازی معمولاً بر سطوح استنلس استیل به طور طبیعی رخ میدهد، اما گاهی لازم است تا این فرایند را با روشی های اکسید کردن با اسید، سرعت بخشید. هر چند برخلاف اسیدشویی در عملیات خنثی سازی با اسید هیچگونه فلزی از سطح برداشته نمی شود، اما کیفیت و ضخامت لایه خنثی در طول خنثی سازی اسیدی به سرعت گسترش مییابد. ممکن است گاهی شرایطی پیش بیاید که فرایندهای اسیدشویی و خنثی سازی با اسید نیتریک بصورت متوالی و نه همزمان صورت پذیرد. اسید نیتریک به تنهایی استنلسی استیلی را فقط خنثی می سازد و برای اسید شویی استنلسی استیل اسید موثری نیست.

تمیز کردن

تمیز کردن روشهای اسید شویی به تنهایی برای پاک کردن روغن، گریس یا مواد غیر ارگانیک آلوده کننده که در ضمن مانع تشکیل لایه خنثی بر سطح استیل می شوند، کافی نیست. ترکیبی از چربی زدایی، پاک نمودن، اسید شویی و خنثی سازی لازم است تا سطوح قطعات ساخته و یا ماشینکاری شده استنلسی استیلی جهت مقاصد مورد نظر آماده گردد. اگر قطعات استنلسی با گریس یا روغن آلوده شده باشد، آنگاه تمیز کردن سطح قبل از اسیدشویی ضروری است.