لکه های زنگزدگی سطحی

برای بهینه شدن مقاومت در برابر خوردگی، سطوح استنلس استیل باید عاری از هرگونه مواد آلی (گریس، روغن، رنگ و …) و ذرات فلزی به خصوص پس مانده های آهن یا فولادهای کربنی باشند. استنلس استیلی که توسط کارخانه ها یا کارگاه ها و انبارهای مطمئن عرضه می شوند، معمولاً تمیز و بدون آلودگی هستند. کالاهایی که به دقت و از استنلسی استیل مناسب تولید گشته و با توجه به کاربرد کالا، بر سطح ان عملیات پرداخت به درستی صورت گرفته باشد، تا زمانی که در معرض آلودگی قرار نگرفته باشند، لکه های زنگزدگی روی آنها تشکیل نمی شوند.

لکه های زنگزدگی که به علت تماس با قطعات فولاد کربنی ایجاد می شوند، معمولاً به عنوان خوردگی خود سطح استنلس استیل تصور می شوند. این مشکل می تواند شامل نقاط قهوهای کمرنگ و یا نقاط خورده شده روی سطوحی مانند نردهها باشد. این امر موضوعی متداول در مورد استنلسی استیل پس از نصب و استفاده در مصارف معماری می باشد.

جبران «آلودگی آهن» (irOn COntamination) میتواند پرهزینه باشد. میتوان به سادگی با بکارگیری فرایندهای مناسب ساخت و کنترل، از بروز آن جلوگیری کرد، هرچند امکان پاک کردن آن با روشهای مناسب هم وجود دارد. علل اصلی به وجود آمدن آلودگی آهن بر سازههای استنلسی استیل شامل موارد زیر می باشد:

استفاده از ابزار و وسایل از جنس فولادهای کربنی (حمل کننده ها، تکیه گاه ها، ابزار بلند کردن و زنجیرها و غیرہ)، بدون تمیز کردن کافی . برش فلز، تولید یا مونتاژ در کارگاه هایی با تولیدات فلزی مخلوط، بدون جداسازی مناسب یا ملاحظات لازم برای تمیز کردن. اگر احتمال الودگی سطحی باشد، تستهای مختلفی وجود دارد که می توان از انها استفاده کرد. استاندارد (American StandardS ASTM A380 and A967) تستهای مربوط به سنجش آلودگی را تعیین می نماید.

برخی از تستها به تنهایی به دنبال لکه های زنگزدگی ناشی از تماس با آب یا محیطهای بسیار شرجی در طول زمان های مشخص در معرض هوا میباشند اما برای تعیین یون آهن آزاد که موجب زنگزدگی متوالی می شود، می بایست از تست “TerTOXyl” استفاده کرد. این تست حساس، آلودگی آهن آزاد یا اکسید آهن را تشخیص می دهد. ASTM A380 بخش ۷٫۳٫۴ روند دقیق آن را که در آن محلولی از اسید نیتریک، آب مقطر و فری سیانید پتاسیم استفاده می شود، مشخص کرده است.

اگرچه براساسی دستور ساخت ارائه شده در ASTM A380 می توان این عمل را انجام داد، اما استنلس استیل ارائه گردد. معمولاً نزدیک ترین نهادهای فعال در زمینه استنلس استیل در محل می توانند انتخاب روشیهای مناسب را توصیه نمایند.

در صورت تشخیص آلودگی آهن باید تمام ذرات ریز و رد پای آهن پاک شود. هر نوع فرایند آلودگی زدایی که می تواند کاملاً آهن روی سطح را بزداید، قابل استفاده است، به شرطی که | تمام آلودگی پاک شود نه اینکه بر باقی سطوح قطعه استیل پخش و گسترده شود. رفع آلودگی با استفاده محلول اسید به عنوان یک مرحله بر روشی تک مرحله ای شامل پاک کردن سایشی توسط برسهای سیمی و یا نمدهای پلاستیکی رجحان دارد. آلودگی زنگ آهن بر سطح استنلس استیل در طول عمر خدمت آن ظاهر زشتی را به وجود می آورد.

رفع این زنگار می تواند زمان بر و پرهزینه باشد. زمانی که فقط نیاز به آلودگی زدایی استنلس استیل می باشد، باید از آماده سازی توسط اسید نیتریک و اسید هیدرفلوئوریک خودداری کرد. ترکیب این اسیدهای قوی اگر به دقت کنترل نشوند میتوانند باعث نقشی افتادن ناخواسته بر سطح استیل شوند.

مشخص کردن اسید شویی و خنثی سازی: روشی های اسید شویی مثل حمام اسید یا اسیدشویی پاششی و خنثی سازی از طریق اسید نیتریک باید به تولید کننده های شایسته متخصصین این کار سپرده شود.

انتخاب و کنترل این فرایندهای پرخطر برای اطمینان یافتن از حصول سطوح بامقاومت مطلوب در برابر خوردگی، بسیار حساسی است. متخصصان امر باید به دقت گزینش شده و بایستی اطمینان پیدا کرد که کار خود را طبق قوانین زیست در صورت امکان، چگونگی سطح نهایی و روش کار می بایست تعیین و مورد توافق واقع شود.

این توافق می تواند از طریق اندازه گیری پارامترهایی مثل زبری سطح (Ra)، بازتابش و براقی بدست آید اما در نهایت باید مطابق نمونه های تولید شده توسط پیمانکار و تایید شده از سوی کارفرما باشد.

آلودگی آهن

روشهای خنثی سازی که براساسی استانداردهای اروپا تعریف گردیدهاند: ۱۶:۱۹۹۷ ۲۵ EN خنثی سازی فولادهای مقاوم در برابر خوردگی و آلودگی زدایی آلیاژهای با پایه نیکل. خانوادههای گوناگون استنلس استیل در «فرایند طبقه بندی شده» که طبق آن عملیات خنثی سازی در یک یا دو مرحله با استفاده از محلول های اسید نیتریک یا سدیم دی کرومات انجام می پذیرد، جا می گیرند. استانداردهای آمریکایی محدوده وسیع تری از این فرایندها را شامل پاک کردن، اسید شویی و خنثی سازی پوشش میدهند.

استانداردهای اصلی عبارتند از:

  • ASTM A380 عملیات پاک کردن
  • رسوبازدایی و خنثی سازی قطعات
  • ابزار و وسایل استنلس استیل ASTM A96
  • مشخصات عملیات خنثی سازی شیمیایی برای قطعات استنلس استیل.
عملیات خنثی سازی شیمیایی