سایه رنگ ناشی از حرارت جوشکاری

سایه رنگ ناشی از حرارت

، نتیجه ضخیم شدن لایه اکسید شفاف (که بطور طبیعی تشکیل می گردد) بر سطح استیل است. رنگهایی که به وجود می آیند شبیه به رنگ های ناشی از عملیات حرارتی بر سطوح فولادهای دیگر بوده و محدوده رنگهای زرد کمرنگ تا آبی تیره را شامل می شود. (Welding heattiint).

سایه رنگ معمولاً در نقاط در معرض حرارت ناشی از جوش خوردگی محصولات استنلس استیل، حتی اگر از پوشش مناسب گاز استفاده شده باشد، دیده می شود (عوامل دیگر جوشی مثل سرعت جوشکاری میتواند بر درجه رنگی که اطراف محدوده جوش تشکیل می شود اثرگذار باشد.) همین که سایه رنگ بر سطح استنلس استیل ظاهر می شود، کروم سریعتر از آهن موجود در استنلس استیل به سطح کشیده شده و به آسانی اکسید می شود. در این فرایند یک لایه زیرسطحی با مقدار کمتری از کروم نسبت به بقیهٔ بدنه استیلی تشکیل می گردد که مقاومت کمتری در برابر خوردگی دارد.

سایه رنگهای قابل مشاهده بر سطوح استنلس استیل (ناشی از جوشی)، مقاومت در برابر خوردگی سطح را لوازم، این امر نه تنها باعث افزایشی زیبایی ظاهری محصول می شود، بلکه ویژگی مقاومت سطح استیل در برابر خوردگی را نیز کاملاً حفظ می کند.

سایه رنگ ناشی از حرارت بر روی قطعات استنلس استیل می تواند با استفاده از ژل ها و یا خمیرهای مخصوصی از آنجایی که نمی توان به تنهایی به اسید نیتریک برای برداشتن کافی فلز از سطح تکیه کرد، ممکن است ترکیبی از روشی های پرداخت مورد نیاز باشد. این روشی ها می توانند شامل عملیات مکانیکی (سنگ زدن یا ساییدن) پس از به کارگیری اسید نیتریک برای آلودگی زدایی باشند. همچنین بسیار مهم است که سایه رنگ ناشی از جوشی از وجوه پنهان قسمتهای جوش خورده برداشته شود،

چرا که ممکن است این وجوہ در معرض دید و استفاده قرار گیرند. دستورالعملهای تأمین کنندگان مواد اسید شویی، به علت مضر بودن اسید برای سلامتی انسان، در هنگام پاک کردن سایه رنگ حاصل از جوش می بایست دقیقاً دنبال گردند. در صورت طولانی شدن زمان تماسی مواد با سطح ، ممکن است خوردگی نقطه ای بر سطح استنلسی استیل اتفاق بیفتد.

سایه روشن جوش