اسید شویی خط لوله

اسید شویی خط لوله فرآیندی است جهت از بین بردن آلاینده ها از جداره های خطوط لوله توسط ترکیبات شیمیایی خاص.

در این عملیات لایه های چربی، رسوبات، اکسیدهای فلزی و باقیمانده های حاصل از جوشکاری
با استفاده از مواد شیمیایی از داخل خطوط لوله بدون هر گونه آسیب به تجهیزات زدوده می شوند.

خطوط لوله صنایع گوناگونی نظیر نیروگاه‌ها، صنایع پتروشیمی و پالایشگاه‌ها که در شرایط خاص دما و فشار در حال کار هستند، پس از گذشت مدت زمانی دچار آلودگی می شوند. این آلودگی ها در طول زمان موجب خسارات جبران ناپذیری به سیستم می‌شود. انجام عملیات اسیدشویی به علت استفاده از مواد شیمیایی خورنده دارای حساسیت بسیار بالایی است. هنگام اسید شویی برای جلوگیری از آسیب به خطوط لوله و مخازن، عواملی مثل: جنس لوله‌ها و مخازن، نوع رسوبات و شرایط محیطی مورد بررسی دقیق قرار می گیرند و مناسب ترین مواد شیمیایی انتخاب می شود.

اسید شویی و خنثی سازی استنلس استیل

مقاومت استنلسی استیل در برابر خوردگی، حاصل تشکیل یک غشای نازک و غیر فعالی اکسید کروم در محیط استیل است که با عنوان حالت یا وضعیت خنثی (paSSive Condition Or paSSive State) شناخته می شود. هر زمان که سطح تمیز استنلس استیل در تماس با محیطی باشد که اکسیژن کافی در آن موجود است، لایه های اکسید کروم بر سطح آن به طور آنی و خود به خود تشکیل می شود. هرچند ضخامت این لایه برای مدتی بعد از تشکیل اولیه افزایش مییابد. رخدادهای طبیعی مانند تماس با هوا یا آب هوادهی شده (گازدار) باعث به وجود آمدن و حفظ حالت ضد خوردگی از طریق سطح غیر فعال می شود.

بدین ترتیب استنلسی استیل می تواند مقاومت در برابر خوردگی خود را حتی زمانی که آسیبی مکانیکی (مانند خراش یا ماشین کاری) به آن وارد می شود، بر اثر داشتن سیستم درونی خود ترمیمی حفظ نماید. کروم موجود در استیل در درجه اول نقش ایجاد مکانیزم خود – خنثی سازی (Self paSSiVation) را دارد. برخلاف فولادهای کربنی و یا استیل های با عیار پایین، استنلس استیل ها باید حداقل شامل ۱۰٫۵ درصد از وزن خود کروم و حداکثر ۱٫۲ درصد کربن باشند. این تعریف از استنلس استیل در استاندارد ۱-۱۰۰۸۸ EN داده شده است.

مقاومت در برابر خوردگی این استیل های کرومی می تواند با افزودن عناصر آلیاژی دیگر مثل نیکل، مولیبدن، نیتروژن و تیتانیوم (یا نیوبیوم) بهبود یابد. این امر باعث می شود که محدوده گستردهای از استیل با مقاومتهای گوناگون در برابر خوردگی در کنار ویژگیهای دیگر مانند شکل پذیری، استحکام و مقاومت در برابر گرما (آتش) به وجود بیاید. استنلسی استیلی ها را نمی توان تحت هر شرایطی مقاوم در برابر خوردگی در نظر گرفت.

بسته به نوع (ترکیب) استیل شرایطی هست که در آنها حالت خنثی از بین رفته و از شکل گیری مجدد آن جلوگیری می شود. در چنین شرایطی، سطح استیل فعالی (واکنش پذیر) شده که منجر به خوردگی می شود. شرایط فعالی در استنلسی استیلی ها میتواند در محیطهای کوچک کم اکسیژن، مانند اتصالات مکانیکی، گوشه های تنگ یا جوشی های ناکامل و ضعیف روی دهد. حمله خوردگی ها میتوانند بصورت شکافی و یا در سطوح موضعی رخ دهند.

خنثی سازی استنلس استیل